• Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE) , stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
   
 • Integra

  Integra Integra

  System uszczelnień okiennych Integra to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie pozwalające zamontować okna i drzwi w sposób zapewniający ich szczelność przez wiele lat. Składa się on z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materiałów.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Butyl

  Butyl Butyl

  Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
2014-09-16

Przetarg - Udział w imprezie targowej BAU w Monachium

AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na realizację następujących usług i dostawę towarów w związku z udziałem w imprezie targowej BAU w Monachium pod nazwą:
 
 „Działania promocyjne wspomagające wzrost eksportu firmy AIB na rynek UE”

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:
Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5: Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Branżowy Program Promocji Branży Stolarki Okiennej i Drzwiowej:
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-049/12-00
 
Przedmiot zamówienie obejmuje realizację następujących usług i dostawę towarów:
 
Udział w imprezie targowej BAU w Monachium
Impreza ta służy przedstawieniu oferty sprzedażowej firmy AIB i propagowaniu marki firmy na rynku niemieckim. Oferta winna zawierać specyfikację wraz z wyceną sporządzoną według następującego schematu:
 
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej
 • wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z projektem; lokalizacja stoiska A6/410 (wg. załączonego planu); szerokość 4,5 m, głębokość 8 m, razem 36 m², stoisko narożne
 • transport i spedycję eksponatów w związku z udziałem w targach
 
Termin realizacji 19-24.01.2015
 
 
Specyficzne warunki składania ofert:
 
1. Termin złożenia oferty:        06.10.2014 do godziny 12:00
2. Termin rozstrzygnięcia:        07.10.2014 do godziny 15:00
3. Forma oferty:                       papierowa lub elektroniczna w formacie PDF
4. Miejsce złożenia oferty:
 
Siedziba firmy AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów
Adres poczty elektronicznej: firma@aibsc.com.pl
Telefon kontaktowy: +48 32 3357 900
Dodatkowych informacji udziela: Szymon Mikeska - Kierownik Handlowy ds. Eksportu
 
5. Oferta powinna zawierać informację o proponowanej cenie zakupu, terminach płatności, wysokości przedpłaty, terminu realizacji i adresem oferenta, sposobu transportu datę sporządzenia oferty, jej termin ważności oraz zawierać opis realizacji działań zgodnie ze schematami przedstawionymi powyżej.
6. Oferta dotyczy realizacji całości projektu, ale musi w sposób szczegółowy wyceniać każde zadanie.
7. Wadium: nie obowiązuje
8. Kryteria wyboru oferty:
 • cena
 • doświadczenie oferenta
 • warunki płatności   
Wyboru dokonuje się spośród trzech najlepszych ofert przy czym oferta:
a. Proponująca najniższą cenę otrzyma 60 punktów, następna 40 punktów, kolejna 20 punktów
b. Oferta najbardziej doświadczonego oferenta otrzyma 30 punktów, następna 20, kolejna 10 punktów
c. Oferta z której wynikają najlepsze warunki płatności uzyska 10 punktów, następna 7 punktów, kolejna 3 punkty.
 
O wyborze Wykonawcy decyduje najwyższa liczba punktów.

Do pobrania: plan stoiska
 

tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aibsc.com.pl