• Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE) , stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
   
 • Integra

  Integra Integra

  System uszczelnień okiennych Integra to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie pozwalające zamontować okna i drzwi w sposób zapewniający ich szczelność przez wiele lat. Składa się on z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materiałów.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Butyl

  Butyl Butyl

  Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
2015-02-01

Przetarg - Udział w imprezie targowej Budma w Poznaniu

Knurów, 01.02.2015
AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w związku z realizacją projektu pod nazwą:
 
„Działania promocyjne wspomagające wzrost eksportu firmy AIB na rynek UE”
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:
Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5: Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Branżowy Program Promocji Branży Stolarki Okiennej i Drzwiowej:
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.06.05.02-00-049/12-00
 
Przedmiot zamówienie obejmuje realizację następujących usług i dostawę towarów:
 
Udział w imprezie targowej Budma w Poznaniu
Impreza ta służy przedstawieniu oferty sprzedażowej firmy AIB i propagowaniu marki firmy u wśród zagranicznych kontrahentów. Oferta winna zawierać specyfikację wraz z wyceną sporządzoną według następującego schematu:
•          wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z projektem; lokalizacja stoiska 5 / 36 (wg załączonego planu); szerokość 10 m, głębokość 5 m, razem 50 m², stoisko narożne
•          transport i spedycję eksponatów w związku z udziałem w targach
Termin realizacji 10-13.03.2015
 
 
 
Specyficzne warunki składania ofert
 1. Termin złożenia oferty:        09.02.2015 do godziny 9:00
 2. Termin rozstrzygnięcia:        09.02.2015 do godziny 15:00
 3. Forma oferty:                        papierowa lub elektroniczna w formacie PDF
 4. Miejsce złożenia oferty:
Siedziba firmy AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Przemysłowa 22
44-190 Knurów
Adres poczty elektronicznej: firma@aibsc.com.pl
Telefon kontaktowy:              +48 32 3357 900
Dodatkowych informacji udziela:
Szymon Mikeska       Dyrektor Handlowy
 1. Oferta powinna zawierać informację o proponowanej cenie zakupu, terminach płatności, wysokości przedpłaty, terminu realizacji i adresem oferenta, sposobu transportu datę sporządzenia oferty, jej termin ważności oraz zawierać opis realizacji działań zgodnie ze schematami przedstawionymi powyżej.
 2. Oferta dotyczy realizacji całości projektu, ale musi w sposób szczegółowy wyceniać każde zadanie.
 3. Wadium: nie obowiązuje
 4. Kryteria wyboru oferty:
- cena
- doświadczenie oferenta
- warunki płatności
- forma zabudowy
- estetyka zabudowy
 
Dodatkowe założenia do projektu:
 • Ściana od zachodniej strony, dzielona z POiD (stoisko 37A) powinna zostać tak zaprojektowana, by możliwe było swobodne przemieszczanie się pomiędzy obydwoma stoiskami, przy czym musi istnieć wyraźne zaakcentowanie faktu, że oba stoiska nie stanowią jednolitej zabudowy
 • Interesuje nas stoisko multimedialne, tzn. posiadające na co najmniej jednej ścianie większy telewizor/monitor/zestaw multimedialny, które umożliwią odtwarzanie prezentacji multimedialnych, a także odtwarzania na żywo obrazu z podłączonej kamery
 • W projekt stoiska muszą zostać wkomponowane trzy beczki (wg załącznika), które symbolizować będą opakowanie masy butylowej. Proszę zaproponować formę prezentacji wyrobu.
 
Wyboru dokonuje się spośród trzech najlepszych ofert przy czym oferta:
a.         Proponująca najniższą cenę otrzyma 60 punktów, następna 40 punktów, kolejna 20 punktów
b.         Oferta najbardziej doświadczonego oferenta otrzyma 30 punktów, następna 20, kolejna 10 punktów
c.         Oferta z której wynikają najlepsze warunki płatności uzyska 10 punktów, następna 7 punktów, kolejna 3 punkty.
O wyborze Wykonawcy decyduje najwyższa liczba punktów.
tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aibsc.com.pl